Notification texts go here Contact Us Buy Now!

Tìm hiểu các công cụ hỗ trợ trong CorelDRAW

công cụ hỗ trợ trong CorelDRAW,Thước,Đường lưới,Đường hướng dẫn vị trí,Tạo chế độ bắt dính,Định dạng trang thiết kế,Tô màu nền cho trang thiết kế,Nhãn trang,Export,Import
Tìm hiểu các công cụ hỗ trợ trong CorelDRAW
Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một số công cụ hỗ trợ hữu ích trong khi chúng ta thiết kế bằng Tìm hiểu các công cụ hỗ trợ trong CorelDRAW

Mở các công cụ hỗ trợ

         - Thước: vào View\ Ruler - cho phép bạn xem và đo  kích  thước  các  đối tượng đang hiển thị trên màn hình làm việc.
         - Đường lưới: Vào View\ Grid Document Grid - khi bạn nhấp chọn công cụ
hỗ trợ này thì vùng làm việc sẽ được  chia nhỏ  bới  một  hệ  thống đường lưới, điều  này giúp cho bạn có thể làm việc một cách chính xác hơn với các đối tượng.
         - Đường hướng dẫn vị trí: vào View\ Guidelines - đường dẫn, nằm ở  vị  trí thanh thước, để có guidelines, nhấp chuột và thanh thước rồi rê vào  vùng làm  việc. Để xóa, nhấp chọn và nhấn Delete.
lam-viec-voi-CorelDRAW
Tất cả công cụ hỗ trợ này  chỉ có  tác dụng trên  màn  hình, chúng sẽ không hiển  thị khi chúng ta in ấn.

Tạo chế độ bắt dính

        - View\ Snap to / Snap to Objects: Bắt dính
        - View\ Snap to / Guide lines: Đường lưới
lam-viec-voi-CorelDRAW

Chế độ này cho phép các chúng ta đưa một đối tượng đến gần  đường  lưới, Guidelines hay một đối tượng nào đó thì đối tượng tự động bắt dính lấy, chúng ta sử dụng chế độ này khi cần tạo một vị trí chính xác để đặt đối tượng.
Để huỷ bỏ các chế độ, vào lại đường dẫn cũ và huỷ bỏ tuỳ chọn.

Định dạng trang thiết kế

Cách 1: Chọn công cụ Pick tool, không chọn đối tượng nào, trên thanh Property  chúng ta có:
1. Các kích cỡ giấy có sẵn
2. Kích cỡ giấy chiều rộng và cao
3. Trang giấy dọc \ ngang
4. Thiết lập các trang giấy giống nhau trong cùng 1 file
5. Thiết lập các trang giấy khác nhau trong cùng 1 file
6. Đơn vị đo
Cách 2: Vào menu Layout/ chọn Page setup

Tô màu nền cho trang thiết kế:

Nhấp menu Layout\ Page Background

     - No back ground: không có màu nền
     - Solid: tô một màu
     - Bitmap: tô nền trang thiết kế bằng hình ảnh

Nhãn trang:

Khi kích chuột phải vào nhãn trang hoặc nhấp vào menu Layout, chúng ta có một số chức năng như sau:
      - Rename page: đặt tên trang
      - Insert page after: chèn thêm 1 trang vào sau trang hiện tại
      - Insert page before: chèn thêm một trang vào trước trang hiện tại
      - Delete page: Xóa trang
      - Switch page Orientation: đổi hướng trang dọc / ngang

Export: File/Export… (Ctrl +E)

Là thao tác xuất ra một định dạng file như file  ảnh  (JPG,  BMP…) các định  dạng cho các phần mềm khác ( Foxit, Photoshop, AI…...)
Nhấp chọn Ctrl + E hoặc File / Export hoặc biểu tượng Export trên thanh công cụ:
lam-viec-voi-CorelDRAW
CorelDRAW X6  trở lên có hỗ trợ Export 53 kiểu đuôi mở rộng với hộp thoại  Export  hiển thị với các tùy chọn như sau
lam-viec-voi-CorelDRAW
1: Vị trí lưu
2: Tên file
3: Kiểu file
4: Chỉ đối tượng được đánh dấu (Mục này chỉ có khi chúng ta đang đánh dấu 1 đối tượng nào đó)
5: Xác nhận
Tùy vào từng kiểu đuôi mở rộng mà sẽ xuất hiện 1 bộ lọc tương ứng.

Import: File/import… (Ctrl + I)

Là thao tác đưa 1 file định dạng của các phần mềm khác vào corelDRAW

Corel X6 trở lên hỗ trợ 82 kiểu đuôi mở rộng. Có 2 các import file cơ bản:

Cách 1: Nhấp Ctrl + I (Hoặc File / Import) Chọn file và click đúp chuột hoặc nhấp import để đưa file vào.
lam-viec-voi-CorelDRAW
Nhược điểm: khó và không tiện cho việc xem trước file , nhiều Trường hợp không import  được do file được chứa trong thư mục có tên tiếng việt có dấu. Cách 2 sẽ khắc phục các lỗi này.
Cách 2: Chọn file, Sau đó giữ và rê chuột đưa thả vào vùng làm việc của Corel

Thao tác căn chỉnh vị trí các đổi tượng

Để căn chỉnh các đối tượng, dùng công cụ Picktool bao chọn các đối tượng (Hoặc nhấp phím Shift lần lượt chọn các đối tượng).
Đối tượng chọn cuối cùng sẽ được dùng làm tiêu chuẩn để các đối tượng khác căn chỉnh theo
lam-viec-voi-CorelDRAW
Các phím sử dụng cho căn chỉnh:
L: Căn trái
R: Căn phải
C: Căn giữa theo chiều thẳng đứng oy
B: căn bằng bên dưới đối tượng
T: Căn bằng vị trí trên đối tượng
E: Căn giữa theo chiều ngang ox
P: căn đồng tâm các đối tượng với nhau và với trang in
Có thể kết hợp nhiều lệnh theo chiều ox và oy đồng thời

Xoay - lật đối tượng – TRANFORMATION

Sử dụng cho các thao tác di chuyển xoay, lật các đối tượng
lam-viec-voi-CorelDRAW
      - Position (Alt + F7): di chuyển đối tượng theo tọa độ
      - Rotate (Alt + F8): Xoay đối tượng
      - Scale and Mirror (Alt + F9): Co dãn đối tượng theo tỉ lệ
      - Size (Alt + F10): Theo kích thước đối tượng theo các hướng
      - Skew: Xoay đối tượng theo các hướng
Ví dụ với lệnh Rotate: ( Kích vào ảnh để xem rõ hơn)
lam-viec-voi-CorelDRAW

1: Góc xoay
2: Tọa độ tâm xoay
3:  Thay đổi hiển thị tọa  độ tâm xoay
4:  Vị trí làm tâm xoay của đối tượng
5: Số bản copy sau mỗi lần xoay
6: Chấp nhận

Lệnh Convert Outline to Object

Biến đổi đường viền ngoài của đối đối tượng đường thành 1 hình
lam-viec-voi-CorelDRAW

Lệnh Conbine (Ctrl + L) Và lệnh Break apart (Ctrl + K)

      - Lệnh Conbine: Sử dụng gộp nhiều đối tượng lại với nhau thành 1 đối tượng duy nhất. Đối tượng mới nhận được khi nhấp lệnh Conbine sẽ là:

 • Nếu 2 đối tượng không giao nhau: Đối tượng mới sẽ là gồm phần cả 2 đối tượng
 • Nếu 2 đối tượng giao nhau: Đối tượng mới sẽ là phần 2 đối tượng trừ đi phần giao nhau.
  lam-viec-voi-CorelDRAW
 • Nếu đối tượng này chứa đối tượng kia: Đối tượng mới sẽ là phần còn lại không giao nhau của 2 đối tượng
  lam-viec-voi-CorelDRAW

      - Lệnh Break apart (Ctrl + K) : Ngược lại với lệnh Ctrl + L.

Quản lý đối tượng

Quản lý nhóm trong CorelDRAW:
Đối với các đối tượng bất kỳ: Sau khi tạo lập đối tượng, Muốn gộp lại thành nhóm để quản lý:
      - Dùng Pick tool đánh dấu các đối tượng cần gộp nhóm. Nhấp Ctrl + G (Hoặc nhấp chọn biểu tượng Group trên thanh công cụ):
        Trong trường hợp nếu các đối tượng chọn tất cả  là  Text  thì bắt buộc phải nhấp Ctrl + G
       - Để rã cách đối tượng (Bỏ Group) Chúng ta nhấn tổ hợp phím Ctrl + U
hoặc nút công cụ
lam-viec-voi-CorelDRAW
1: Group.
2: Bỏ group theo nhóm.
3: bỏ Group tất cả
Đối với riêng Text: Corel quản lý theo các đoạn văn bản hoặc textbox.
      - Để tách đạn văn bản ra thành nhiều đoạn: Nhấp chọn đoạn văn bản và nhấp Ctrl + K, Nhấp liên tục đoạn chữ sẽ tách nhỏ ra thành các kỹ tự  riêng biệt.
      - Để nối các đoạn văn bản: Nhấp Ctrl + L.

Các lớp hiển thị:
1 đối tượng chúng ta nhìn thấy trên màn hình là tổng hợp của các lớp.  Ví dụ như hình ảnh hình bình hành có 2 màu xanh -  đỏ  bên dưới. Nó  có thể  là tổ hợp của hai hình bình hành màu đỏ và màu xanh, trong đó hình  màu xanh gần  với mắt hơn và che đi phần của hình màu đỏ
Mặc định trong Corel, đối tượng nào được tạo ra sau cùng sẽ  nằm  bên trên đối tượng được tạo ra trước đó. Ví dụ như màu xanh nằm trên và che đi 1 phần màu đỏ. Để thay đổi các trật tự trên chúng ta dùng các tổ hợp phím:

 • Ctrl |Shift+ PgUp: Đưa đối tượng lên trên||Trên cùng.
 • Ctrl |Shift + PgDn: Đưa đối tượng xuống dưới||Dưới cùng
  lam-viec-voi-CorelDRAW

Sao chép đối tượng:
Có 3 phương pháp sao chép đối tượng trong 1 hay nhiều tập tin:

 • Sử dụng sao chép truyền thống: Chọn biểu tượng cần sao chép, nhấp  Copy (Ctrl +C), sau đó nhấp Paste (Ctrl + V) để nhân đôi đối tượng, dán  vào vị trí mới.
 • Dùng công cụ Pick Tool, nhấp chọn đối tượng, sau đó rê chuột tới vị trí mới, nhấp chuột phải trước khi thả chuột trái (hoặc nhấp phím Space rồi  thả chuột trái).
  lam-viec-voi-CorelDRAW
 • Dùng phím +: chọn đối tượng, sau đó trên bàn phím số, nhấp  phím  +, Đối tượng sẽ được nhân đôi và chồng khít lên đối tượng ban đầu.

Object Manager:

Tool / Object Manager hoặc Windows / Dockers / Objectmange
lam-viec-voi-CorelDRAW
Dùng để quản lý đối tượng theo Layer Lớp.
Qua bài viết này mình mong các bạn lắm rõ được các công cụ để chúng ta đi vào thết kế sản phẩm được tốt và đơn giản hơn ...

Getting Info...

إرسال تعليق

Cookie Consent
Chúng tôi cung cấp cookie trên trang web này để phân tích lưu lượng truy cập, ghi nhớ các tùy chọn của bạn và tối ưu hóa trải nghiệm của bạn.
Oops!
Có vẻ như đã xảy ra sự cố với kết nối Internet của bạn. Vui lòng kết nối với internet và bắt đầu duyệt lại.
AdBlock Detected!
Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng plugin chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.
Doanh thu chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi yêu cầu bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong plugin chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.